2021 SHERCO TRIAL’

13/07/20

2020 SHERCO FAJARDO REPLICA

13/07/20

2020 SHERCO TRIAL’

13/07/20

2019 SHERCO 20th Anniversary Factory

13/07/20

2019 SHERCO TRIAL

13/07/20

2018 SHERCO TRIAL ‘FACTORY’

13/07/20

2018 SHERCO TRIAL ‘RACING’

13/07/20

2017 SHERCO TRIAL ‘FACTORY’

13/07/20

2017 SHERCO & SCORPA

13/07/20

2016 SHERCO vs SCORPA (start at 3:23)

16/10/2016

2016 SHERCO FACTORY – SERIOUS STUFF!

16/8/2016

DRONE FOOTAGE OF SHERCO PILOT ALBERT CABESTANY

23/07/2016

MY16 SHERCO LINEUP

19/04/16