2021 SCORPA ‘FACTORY’ TRIAL

08/10/20

2021 SHERCO TRIAL

08/10/20

2020 SHERCO FAJARDO REPLICA

08/10/20

2020 SHERCO TRIAL’

08/10/20

2019 SHERCO 20th Anniversary Factory

08/10/20

2019 SHERCO TRIAL

08/10/20

2018 SHERCO TRIAL ‘FACTORY’

08/10/20

2018 SHERCO TRIAL ‘RACING’

08/10/20

2017 SHERCO TRIAL ‘FACTORY’

08/10/20

2017 SHERCO & SCORPA

08/10/20

2016 SHERCO vs SCORPA (start at 3:23)

16/10/2016

2016 SHERCO FACTORY – SERIOUS STUFF!

16/8/2016

DRONE FOOTAGE OF SHERCO PILOT ALBERT CABESTANY

23/07/2016

MY16 SHERCO LINEUP

19/04/16